MySQL Backup – kopia zapasowa bazy danych Linux command line

Wstęp MySQL jest popularnym systemem zarządzania bazą danych, który można wykorzystać do przechowywania, aktualizowania i odczytywania danych. Wiele firm i organizacji używa MySQL do przechowywania informacji i danych w swoich systemach informatycznych. Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć, jak tworzyć i przywracać kopie zapasowe bazy danych MySQL za pomocą polecenia wiersza poleceń Linux. Ten […]

Bootstrap Icons plugin WordPress

Plugin pozwalający na korzystanie z ponad 1800 ikon Bootstrap w treści edytora WordPress Dostępne funkcję w wtyczce Bezpośrednia obsługa tagów {BSI:} w treści strony: Dodaj w treści strony, postu itd. w edytorze ciąg znaków {BSI:nazwa-ikony} ,gdzie nazwa-ikony należy podmienić na nazwę ikony, których lista dostępna jest pod kodem pluginu. ShortCode [, i gdzie nazwa-ikony należy […]

Display Table From CSV [WordPress Shortcode]

Plik csv2table.php Przykład wywołania kodu [CSV2Table file=”https://pawelkosmala.pl/wordpress.csv” class=”table table-hover”] Objaśnienie: file – Adres url do pliku CSV lub ścieżka do lokalnego pliku CSV class – nazwy class CSS do ostylowania tabeli Rezultat tabeli na podstawie danych z pliku CSV

Import Data to WordPress

Szkielet skryptu to importu danych do bazy WordPress z dowolnej bazy MySQL Plik class.php Plik run.hp

WordPress backup – skrypt

Poniżej prosty skrypt to wykonywania kopi plików WordPress i baza danych (i nie tylko). Skrypt do backup’ów. Może byś spokojnie rozbudowany o wysyłanie kopi na zdalny serwer FTP.Skrypt może być wykonywany automatycznie przez dodania zadania do cron’a

Narzędzia dla copywritera