Bootstrap Icons plugin WordPress

Bootstrap Icons plugin WordPress

Plugin pozwalający na korzystanie z ponad 1800 ikon Bootstrap w treści edytora WordPress

Dostępne funkcję w wtyczce

Bezpośrednia obsługa tagów {BSI:} w treści strony:

Dodaj w treści strony, postu itd. w edytorze ciąg znaków {BSI:nazwa-ikony} ,gdzie nazwa-ikony należy podmienić na nazwę ikony, których lista dostępna jest pod kodem pluginu.

ShortCode

BSIcon i="nazwa-ikony"

[, i gdzie nazwa-ikony należy podmienić na nazwę ikony, lista dostępna jest pod kodem pluginu.

Kod plugin’u

<?php

/*
 Plugin Name: Bootstrap Icons by Paweł Kosmala
 Plugin URI: https://pawelkosmala.pl/
 Description:
 Version: 202210116
 Author: Paweł Kosmala
 Text Domain:
 Domain Path: /locale
 License: GNU General Public License
 
 */

 wp_enqueue_style('bootstrap-icons', 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.9.1/font/bootstrap-icons.css',false,'1.1','all');
 
 function BSIcon($i) {
   return '<i class="bi bi-'.$i.'"></i>';
 }
 
 
 function BSIcon_ShortCode($attrs, $content='') {
    $content.= BSIcon(@$attrs["i"]);
    return $content;
}

function BSIcon_echo($i) {
  echo BSIcon($i);
}

function BSIcon_Replace($content) {  
  preg_match_all('/{BSI:[a-z-0-9]+}/', $content, $result);
  $replace=$search=array();
  foreach($result[0] as $icon) {
    $search[]=$icon;
    $replace[]=BSIcon(str_replace(array('{BSI:','}'), '', $icon));    
  }  
  $content=str_replace($search, $replace, $content);
  return $content;
}

add_filter( 'the_content', 'BSIcon_Replace');
add_shortcode('BSIcon', 'BSIcon_ShortCode');
?> 

Lista icon

[myPageIcons]