WordPress backup – skrypt

WordPress backup – skrypt

Poniżej prosty skrypt to wykonywania kopi plików WordPress i baza danych (i nie tylko).
Skrypt do backup’ów. Może byś spokojnie rozbudowany o wysyłanie kopi na zdalny serwer FTP.Skrypt może być wykonywany automatycznie przez dodania zadania do cron’a

#!/bin/bash
#Name: Bash Backups WordPress 
#Auhor: Paweł Kosmala
#Website: https://pawelkosmala.pl/
#Version: 20210105 

#Konfiguracja 
dirBackups=/home/user/backups/ #ścieżk do katalogu dla kopii 
dirToBackup=/home/user/domains/domena.pl #ścieżka katalogu którego kopia ma być wykonana

#Konfiguracja kopi bazy danych
dbName=name #Użytkownik 
dbUser=user #Nazwa bazy danych
dbPass=password #Hasło


fileName=$dirBackups"backup-$(date +%m%d%Y%H%M).tar"
fileSQL=$dirBackups"backup-$(date +%m%d%Y%H%M).sql"

echo "Wykonanie kopi $dirToBackup do pliku $fileName"
tar -cvf $fileName $dirToBackup > /dev/null

echo "Wykonanie kopie bazda danych ($dbName) do pliku $fileSQL"
mysqldump -u $dbUser -p$dbPass $dbName > $fileSQL