Skrypty bash

Automatyczne kopiowanie: Skrypt Bash do tworzenia i wysyłania kopii zapasowych bazy danych MySQL i Katalogów na Serwer FTP

Oto skrypt w Bashu, który spełnia Twoje wymagania. Załóżmy, że masz pliki bdbackup.txt i catalogbackup.txt, zawierające odpowiednio listę baz danych MySQL do zbackupowania oraz listę katalogów do zbackupowania. Skrypt (backup_script.sh): Zmodyfikuj parametry według własnych potrzeb, takie jak dane logowania do bazy danych MySQL i odpowiednie ścieżki na serwerze FTP. Pamiętaj, aby nadać skryptowi prawa do […]

czytaj dalej...

Skrypt Bash do automatycznego monitorowania drukarek w CUPS i powiadamiania e-mailem

Poniżej znajdziesz skrypt w Bashu, który pobiera listę drukarek z serwera CUPS, sprawdza ich status, a następnie wysyła powiadomienie e-mailem w przypadku wykrycia błędu lub braku odpowiedzi. Zakładam, że masz zainstalowany klient CUPS (cups-client) na swoim systemie. Skrypt (monitoruj_drukarki.sh): Po utworzeniu skryptu, nadaj mu prawa do wykonania: Następnie dodaj zadanie do crontab w celu uruchamiania […]

czytaj dalej...

Automatyczne Monitorowanie Dostępności Stron WWW: Skrypt Bash do Wykrywania Błędów HTTP i Powiadamiania E-mailem

Oto przykładowy skrypt w Bashu, który monitoruje działanie stron www i wysyła raport e-mailem w przypadku zwrócenia błędu HTTP 4xx lub 5xx. Zakładam, że masz plik tekstowy strony_do_monitorowania.txt, który zawiera adresy URL stron. Skrypt (monitoruj_strony.sh): Przykład pliku strony_do_monitorowania.txt: Po utworzeniu skryptu, nadaj mu prawa do wykonania: Następnie dodaj zadanie do crontab w celu uruchamiania skryptu […]

czytaj dalej...

Skrypt w bashu do monitorowania rozmiaru wybranych katalogów

Oto prosty skrypt w Bashu, który monitoruje rozmiar wskazanych katalogów i wysyła e-mail, jeśli zostanie przekroczony określony limit. Załóżmy, że masz plik tekstowy monitorowane_katalogi.txt, który zawiera ścieżki do katalogów do monitorowania, oraz ustalony limit rozmiaru. Skrypt (monitoruj_rozmiar.sh): Przykład pliku z katalogami do monitorowania monitorowane_katalogi.txt: Po utworzeniu skryptu, nadaj mu prawa do wykonania: Następnie dodaj zadanie […]

czytaj dalej...