Wolne oprogramowanie – rodzaje licencji

Wolne oprogramowanie – rodzaje licencji

W kategoriach: Baza wiedzy,

Wstęp

Wolne oprogramowanie to koncepcja, która wykracza poza samą technologię i dotyka fundamentalnych aspektów wolności jednostki w cyfrowym świecie. W kontekście informatyki, termin „wolne oprogramowanie” odnosi się do programów komputerowych, których użytkownicy mają pełną kontrolę nad ich używaniem, modyfikacją i rozpowszechnianiem. Istotą tego konceptu jest gwarancja fundamentalnych swobód użytkownikom, co czyni go kluczowym elementem w dzisiejszym społeczeństwie opartym na technologii.

Definicja wolnego oprogramowania obejmuje zwykle cztery podstawowe wolności:

 1. Wolność używania: Użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania w dowolnym celu, bez ograniczeń.
 2. Wolność studiowania: Użytkownik ma prawo analizować, jak działa oprogramowanie, poprzez dostęp do jego kodu źródłowego.
 3. Wolność modyfikacji: Użytkownik ma prawo dostosowywać oprogramowanie do swoich potrzeb poprzez modyfikację kodu źródłowego.
 4. Wolność rozpowszechniania: Użytkownik ma prawo udostępniać innym kopie oprogramowania, zarówno w oryginalnej, jak i zmodyfikowanej formie.

Wolność w kontekście użytkowania i dystrybucji oprogramowania nie tylko daje użytkownikom pełną kontrolę nad narzędziami, które używają, ale także promuje innowacje, współpracę i otwartość. Dzięki otwartości kodu źródłowego, społeczność może analizować, rozwijać i poprawiać oprogramowanie, co prowadzi do szybszego postępu technologicznego i lepszych rozwiązań dla wszystkich.

Wolność oprogramowania staje się zatem kluczowym elementem w dzisiejszym krajobrazie technologicznym, nie tylko jako filozofia, ale także jako praktyczny model rozwoju i dystrybucji oprogramowania. W dalszej części tego konpekstu, przyjrzymy się różnym rodzajom licencji, które zapewniają tę wolność użytkownikom oraz ich implikacjom dla społeczności programistycznej i użytkowników na całym świecie.

Wolne licencje oprogramowania

Wolne licencje oprogramowania są kluczowym narzędziem w zapewnianiu wolności użytkownikom i programistom. Poniżej omówimy kilka najpopularniejszych rodzajów takich licencji:

GNU General Public License (GPL)

 • GPL jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych wolnych licencji oprogramowania.
 • Zapewnia użytkownikom szeroki zakres wolności, w tym prawo dostępu do kodu źródłowego, modyfikacji i rozpowszechniania.
 • Kluczową cechą GPL jest wymóg udostępnienia zmodyfikowanego kodu źródłowego na tych samych warunkach, co oryginalne oprogramowanie.
 • Istnieją różne wersje GPL, takie jak GPL v2 i GPL v3, które różnią się nieco w szczegółach, ale ogólna zasada pozostaje taka sama.

MIT License

 • MIT License jest jedną z najprostszych i najbardziej elastycznych wolnych licencji oprogramowania.
 • Umożliwia użytkownikom swobodne korzystanie z oprogramowania, włączając w to prawo do użytkowania, modyfikacji i rozpowszechniania, bez większych ograniczeń.
 • Jest znany z tego, że ma krótki, prosty tekst, co sprawia, że jest łatwy do zrozumienia i używania.
 • Nie zawiera zabezpieczeń przed zamknięciem kodu, co oznacza, że osoby korzystające z oprogramowania na podstawie licencji MIT mogą zamknąć kod i go nie udostępniać.

Apache License

 • Apache License jest szeroko stosowaną wolną licencją, szczególnie w projektach związanych z oprogramowaniem sieciowym i infrastrukturą internetową.
 • Zapewnia użytkownikom prawa do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania.
 • W przeciwieństwie do niektórych innych licencji, Apache License zawiera zapisy dotyczące patentów, które mogą zapewnić dodatkową ochronę użytkownikom.
 • Umożliwia integrację z innymi projektami open source i zamkniętymi.

BSD Licenses

 • Licencje BSD, takie jak BSD 2-Clause License i BSD 3-Clause License, są elastycznymi i prostymi w użyciu licencjami oprogramowania.
 • Zapewniają użytkownikom dużą swobodę w korzystaniu, modyfikowaniu i rozpowszechnianiu oprogramowania.
 • BSD Licenses nie zawierają wymogu udostępnienia kodu źródłowego lub innych zabezpieczeń, co czyni je atrakcyjnymi dla projektów komercyjnych.

Creative Commons Licenses

 • Chociaż Creative Commons Licenses są bardziej znane w kontekście treści nieprogramistycznych, takich jak teksty, zdjęcia i filmy, są także używane dla wolnego oprogramowania.
 • Te licencje oferują różne poziomy swobody i ograniczeń, co pozwala twórcom dostosować licencję do swoich potrzeb.
 • Mimo że mogą być stosowane do oprogramowania, często nie są zalecane dla projektów programistycznych ze względu na to, że nie są specjalnie zaprojektowane z myślą o potrzebach programistów.

  Wolne licencje oprogramowania stanowią katalizator dla otwartości, współpracy i innowacji w świecie programistycznym, dając użytkownikom pewność, że mogą korzystać z oprogramowania zgodnie z ich potrzebami i wartościami. Każda z omówionych licencji ma swoje unikalne cechy i zastosowania, co pozwala programistom wybrać najlepszą licencję dla swoich projektów.

  GNU General Public License (GPL)

  GNU General Public License (GPL) to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych licencji oprogramowania wolnego. Stworzona przez Richarda Stallmana i Free Software Foundation, GPL jest szeroko stosowana w projektach open source na całym świecie. Poniżej omówimy zasady działania, zastosowania oraz klauzule zapewniające wolność użytkownikom.

  Zasady działania i zastosowania:

  • GPL opiera się na idei wolności oprogramowania, dając użytkownikom prawo do korzystania, studiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania.
  • Kluczowym aspektem GPL jest wymóg udostępnienia kodu źródłowego dla każdego, kto otrzymuje kopię oprogramowania objętego tą licencją.
  • Licencja ta nie ogranicza komercyjnego wykorzystania oprogramowania, ale nakłada obowiązek na osoby, które dystrybuują lub udostępniają zmodyfikowane wersje, aby udostępniały również kod źródłowy na tych samych warunkach.
  • Każda osoba otrzymująca oprogramowanie na podstawie GPL ma pełne prawo modyfikować kod źródłowy i rozpowszechniać zmodyfikowane wersje, jednakże wymóg ten musi być zachowany.

  Klauzule zapewniające wolność użytkownikom:

  1. Prawo do dostępu do kodu źródłowego:
   • Użytkownicy mają prawo dostępu do pełnego kodu źródłowego oprogramowania objętego licencją GPL.
   • Dzięki temu użytkownicy mogą zgłębiać działanie oprogramowania, analizować go, uczyć się na jego podstawie i w razie potrzeby wprowadzać zmiany.
  2. Prawo do modyfikacji i redystrybucji:
   • Użytkownicy mają prawo modyfikować oprogramowanie zgodnie z ich potrzebami i preferencjami.
   • Mogą także rozpowszechniać te zmodyfikowane wersje, zarówno w formie binarnej, jak i jako kod źródłowy.
  3. Zasady dotyczące dystrybucji pochodnych utworów:
   • Jeśli ktoś dystrybuuje zmodyfikowane wersje oprogramowania GPL, musi to robić na tych samych warunkach co oryginalne oprogramowanie.
   • Oznacza to, że zmodyfikowana wersja musi być objęta tą samą licencją GPL, a kod źródłowy musi być udostępniony publicznie.

  GPL zapewnia zatem użytkownikom szeroką swobodę w korzystaniu z oprogramowania, jednocześnie chroniąc wolność i otwartość kodu źródłowego. Jest to licencja, która umożliwia tworzenie i udostępnianie innowacyjnych rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu etyki wolnego oprogramowania.

  MIT License

  MIT License jest jedną z najprostszych i najbardziej elastycznych wolnych licencji oprogramowania. Jest powszechnie stosowana w projektach open source z powodu swojej przejrzystości i elastyczności. Poniżej przedstawiono jej główne cechy:

  Prostota i elastyczność:

  • MIT License jest znany ze swojej krótkiej i prostoty. Składa się z kilku krótkich zdań, co sprawia, że jest łatwy do zrozumienia i stosowania.
  • Licencja ta zapewnia użytkownikom szeroką swobodę w korzystaniu z oprogramowania. Umożliwia użytkownikom prawo do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania kodu bez większych ograniczeń.

  Prawo do użytkowania, modyfikowania i rozpowszechniania:

  • Użytkownicy mają pełne prawo korzystać z oprogramowania objętego licencją MIT w dowolny sposób, włączając w to użytkowanie komercyjne.
  • Mają również prawo do modyfikowania kodu źródłowego zgodnie z ich potrzebami oraz do rozpowszechniania zarówno oryginalnych, jak i zmodyfikowanych wersji oprogramowania.

  Brak zabezpieczeń przed zamknięciem kodu:

  • Jedną z cech charakterystycznych licencji MIT jest brak zabezpieczeń przed zamknięciem kodu. Oznacza to, że osoby korzystające z oprogramowania na podstawie tej licencji mogą zamknąć kod i nie udostępniać go publicznie.
  • Ta elastyczność może być atrakcyjna dla osób lub firm, które chcą wykorzystać oprogramowanie na własne potrzeby, bez konieczności udostępniania swoich modyfikacji publicznie.

  MIT License, dzięki swojej prostocie i elastyczności, jest często wybieraną licencją dla projektów open source, które chcą zapewnić użytkownikom dużą swobodę korzystania z ich kodu źródłowego. Jednocześnie umożliwia twórcom oprogramowania zachowanie pewnej kontroli nad jego dystrybucją i wykorzystaniem.

  Apache License

  Apache License jest jedną z najbardziej popularnych licencji oprogramowania wolnego, szczególnie wśród projektów związanych z oprogramowaniem sieciowym, infrastrukturą internetową oraz aplikacjami serwerowymi. Poniżej przedstawiamy główne cechy i zastosowania tej licencji:

  Szerokie zastosowanie w projektach sieciowych i infrastrukturalnych:

  Apache License jest szeroko stosowana w projektach związanych z oprogramowaniem sieciowym, serwerowym oraz infrastrukturą internetową. Dotyczy to między innymi serwerów HTTP, baz danych, narzędzi do analizy danych i wiele innych.

  Prawo do korzystania, modyfikowania i rozpowszechniania:

  Użytkownicy mają prawo do swobodnego korzystania z oprogramowania objętego licencją Apache, a także do modyfikowania i rozpowszechniania go zarówno w formie binarnej, jak i jako kod źródłowy.

  Zapisy dotyczące patentów:

  Jedną z charakterystycznych cech Apache License są zapisy dotyczące patentów. Licencja ta zawiera klauzule mające na celu ochronę użytkowników przed ewentualnymi roszczeniami patentowymi związanymi z oprogramowaniem objętym nią.

  Integracja z innymi projektami:

  Apache License umożliwia integrację z innymi projektami open source oraz zamkniętymi. Jest to szczególnie ważne dla projektów, które chcą wykorzystać komponenty open source w swoich rozwiązaniach, niezależnie od tego, czy są one oparte na oprogramowaniu otwartym czy też nie.

  Apache License jest cenioną licencją w środowisku programistycznym ze względu na swoją elastyczność, zabezpieczenia patentowe oraz zdolność do integracji z różnymi projektami. Dzięki temu licencja ta jest często wybierana przez twórców oprogramowania, którzy chcą zapewnić użytkownikom swobodę korzystania z ich kodu, jednocześnie zachowując pewne zabezpieczenia i możliwość współpracy z innymi projektami.

  BSD Licenses

  Licencje BSD, takie jak BSD 2-Clause License i BSD 3-Clause License, są popularnymi licencjami oprogramowania wolnego. Są znane ze swej prostoty i elastyczności, co sprawia, że są często wybierane przez twórców oprogramowania. Poniżej przedstawiamy główne cechy i zastosowania tych licencji:

  Elastyczność i prostota:

  • BSD Licenses są znane ze swej prostoty i klarowności. Ich tekst jest zwykle krótki i zrozumiały dla większości użytkowników.
  • Licencje te są łatwe w użyciu, co sprawia, że są atrakcyjne dla twórców oprogramowania, którzy chcą szybko udostępnić swoje projekty z minimalną ilością formalności.

  Duża swoboda użytkowników:

  • BSD Licenses zapewniają użytkownikom dużą swobodę w korzystaniu, modyfikowaniu i rozpowszechnianiu oprogramowania objętego nimi.
  • Użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania na zasadach, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom, bez większych ograniczeń narzucanych przez licencję.

  Brak wymogu udostępniania kodu źródłowego:

  • Jedną z głównych cech BSD Licenses jest brak wymogu udostępniania kodu źródłowego. Oznacza to, że osoby korzystające z oprogramowania na podstawie tych licencji nie są zobowiązane do udostępniania kodu źródłowego swoich modyfikacji.
  • Ta cecha czyni BSD Licenses atrakcyjnymi dla projektów komercyjnych, które chcą wykorzystać oprogramowanie wolne, ale nie chcą udostępniać swoich zmian publicznie.

  BSD Licenses są więc popularnym wyborem dla wielu projektów, szczególnie tych związanych z oprogramowaniem komercyjnym. Ich prostota, elastyczność i brak wymogu udostępniania kodu źródłowego sprawiają, że są one atrakcyjną opcją dla twórców oprogramowania, którzy chcą zapewnić użytkownikom wolność korzystania z ich kodu, jednocześnie zachowując pewne zabezpieczenia dla swoich własnych interesów biznesowych.

  Creative Commons Licenses

  Licencje Creative Commons (CC) to zbiór różnorodnych licencji, które są szeroko stosowane do udostępniania i dystrybucji treści poza dziedziną oprogramowania. Oto ich zastosowania oraz kluczowe aspekty stopni swobody i wymagań dotyczących użytkowania i dystrybucji treści:

  Zastosowania poza dziedziną oprogramowania:

  Creative Commons Licenses znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak:

  • Sztuka i kultura: Fotografie, obrazy, muzyka, sztuka wizualna.
  • Literatura: E-booki, artykuły, eseje.
  • Nauka: Artykuły naukowe, badania, dane.
  • Edukacja: Materiały dydaktyczne, lekcje, prezentacje.
  • Multimedia: Filmy, podcasty, animacje.

  Stopnie swobody i wymagania dotyczące użytkowania i dystrybucji treści:

  Licencje Creative Commons oferują różne stopnie swobody w użytkowaniu i dystrybucji treści. Najczęściej spotykane warianty to:

  1. CC BY (Creative Commons Attribution): Pozwala na dowolne korzystanie z treści pod warunkiem podania autorstwa.
  2. CC BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike): Umożliwia korzystanie z treści oraz tworzenie na jej podstawie nowych utworów, pod warunkiem zachowania tej samej licencji dla utworu pochodnego.
  3. CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial): Pozwala na korzystanie z treści jedynie w celach niekomercyjnych, przy zachowaniu podania autorstwa.
  4. CC BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike): Kombinuje ograniczenia użytkowania komercyjnego oraz konieczność zachowania tej samej licencji dla utworu pochodnego.
  5. CC BY-ND (Creative Commons Attribution-NoDerivatives): Pozwala na dowolne korzystanie z treści, jednak nie zezwala na tworzenie na jej podstawie nowych utworów.
  6. CC BY-NC-ND (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives): Ogranicza użytkowanie komercyjne i tworzenie utworów pochodnych, przy jednoczesnym wymaganiu zachowania podania autorstwa.

  Licencje Creative Commons są zwykle łatwe do zrozumienia i stosowania, co sprawia, że są popularnym wyborem dla osób i organizacji, które chcą udostępniać swoje treści w sposób elastyczny, jednocześnie zachowując kontrolę nad ich wykorzystaniem. Oferują one różne opcje, które pozwalają dostosować licencję do potrzeb twórców i użytkowników, zapewniając równowagę między swobodą korzystania z treści a zachowaniem praw autorskich.

  Porównanie i zastosowania licencji oprogramowania

  Analiza różnic między licencjami:

  • GNU General Public License (GPL): Nakłada obowiązek udostępnienia kodu źródłowego dla wszystkich wersji dystrybuowanych oprogramowań. Zapewnia większą ochronę wolności użytkownikom poprzez wymaganie, aby wszelkie modyfikacje również były objęte tą samą licencją.
  • MIT License: Jest jedną z najbardziej elastycznych licencji, pozwalając użytkownikom na niemal dowolne wykorzystanie i modyfikację kodu źródłowego, bez konieczności udostępniania zmian publicznie.
  • Apache License: Podobnie jak MIT License, zapewnia szeroką swobodę użytkownikom, ale zawiera także zapisy dotyczące patentów, co może być korzystne dla większych projektów.
  • BSD Licenses: Charakteryzują się brakiem wymogu udostępniania kodu źródłowego, co sprawia, że są atrakcyjne dla projektów komercyjnych, które chcą wykorzystać wolne oprogramowanie, jednocześnie zachowując pewne zabezpieczenia.
  • Creative Commons Licenses: Są używane głównie dla treści nieprogramistycznych, takich jak zdjęcia, filmy czy muzyka. Oferują różnorodne kombinacje zasad dotyczących udostępniania treści, umożliwiając twórcom dostosowanie licencji do ich preferencji.

  Kiedy wybrać daną licencję nad inną:

  • Jeśli zależy nam na pełnej ochronie wolności użytkowników i chcemy zapewnić, że każda modyfikacja będzie również wolna, GPL może być najlepszym wyborem.
  • Jeśli celem jest maksymalna elastyczność i swoboda w korzystaniu z oprogramowania, licencje typu MIT lub BSD mogą być bardziej odpowiednie.
  • Jeśli projekt ma potencjał do integracji z innymi projektami open source lub komercyjnymi, Apache License może być lepszym wyborem ze względu na zapisy dotyczące patentów.
  • W przypadku treści nieprogramistycznych, takich jak zdjęcia czy muzyka, warto rozważyć zastosowanie licencji Creative Commons, które umożliwiają dostosowanie zasad udostępniania treści do potrzeb twórców.

  Przykłady zastosowań w różnych projektach oprogramowania:

  • GNU General Public License (GPL): Linux, Git, WordPress.
  • MIT License: jQuery, Node.js, React.
  • Apache License: Apache HTTP Server, Apache Hadoop, Apache Tomcat.
  • BSD Licenses: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.
  • Creative Commons Licenses: Wikipedia (CC BY-SA), Flickr (CC BY-NC), Jamendo (CC BY-ND).

  Wybór odpowiedniej licencji zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz celów projektu. Ważne jest zrozumienie różnic między poszczególnymi licencjami i ich implikacji, aby podjąć najlepszą decyzję w kontekście konkretnego projektu oprogramowania.

  Podsumowanie

  Podczas omawiania licencji oprogramowania, wyłaniają się kluczowe aspekty każdej z nich, które warto podkreślić:

  1. GNU General Public License (GPL):
   • Zapewnia pełną swobodę użytkownikom, ale wymaga udostępnienia kodu źródłowego dla każdej dystrybuowanej wersji.
   • Chroni wolność użytkowników i promuje kulturę otwartości oraz współpracy w społeczności programistycznej.
  2. MIT License:
   • Jest niezwykle elastyczna i prosta w użyciu, umożliwiając praktycznie dowolne wykorzystanie i modyfikację kodu źródłowego.
   • Otwiera drzwi do szerokiego udziału w projekcie i współpracy między różnymi zespołami programistycznymi.
  3. Apache License:
   • Oprócz szerokiej swobody w korzystaniu z oprogramowania, zawiera zapisy dotyczące patentów, co może zapewnić dodatkową ochronę dla użytkowników.
   • Zachęca do integracji z innymi projektami open source i komercyjnymi, co sprzyja innowacjom i rozwojowi technologicznemu.
  4. BSD Licenses:
   • Charakteryzują się brakiem wymogu udostępnienia kodu źródłowego, co sprawia, że są atrakcyjne dla projektów komercyjnych, ale jednocześnie zachowują wolność użytkowników.
   • Stwarzają równowagę między otwartością a zachowaniem pewnych zabezpieczeń dla twórców oprogramowania.
  5. Creative Commons Licenses:
   • Oferują różnorodne kombinacje zasad dotyczących udostępniania treści, umożliwiając twórcom dostosowanie licencji do ich potrzeb i preferencji.
   • Są szeroko stosowane w różnych dziedzinach poza oprogramowaniem, takich jak sztuka, literatura, nauka i multimedia.

  Znaczenie wyboru odpowiedniej licencji dla projektu oprogramowania: Wybór odpowiedniej licencji dla projektu oprogramowania ma ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju i sukcesu. Odpowiednia licencja może:

  • Zachęcać do większej liczby współpracowników i kontrybutorów, co przyspiesza proces tworzenia i udoskonalania oprogramowania.
  • Umożliwić integrację z innymi projektami i technologiami, co sprzyja innowacjom i rozwojowi ekosystemu open source.
  • Zabezpieczyć wolność użytkowników, jednocześnie zapewniając odpowiednie zabezpieczenia dla twórców oprogramowania.

  Zachęta do wyboru i propagowania wolnych licencji dla rozwoju oprogramowania: Wybór i propagowanie wolnych licencji dla rozwoju oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla budowania otwartego i zrównoważonego ekosystemu programistycznego. Promowanie wolnych licencji może:

  • Wspierać kulturę otwartości, współpracy i innowacji w społeczności programistycznej.
  • Zapewnić większą równość w dostępie do technologii i wiedzy.
  • Umożliwić szybszy rozwój oprogramowania poprzez udostępnianie kodu źródłowego i współpracę między różnymi zespołami programistycznymi.

  Warto zatem wybrać wolną licencję dla swojego projektu oprogramowania i propagować ideę otwartości, wolności i współpracy w społeczności programistycznej, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju technologicznego i społecznego.